ผู้ถูกติดตาม(สะสม)

8173


ไทย -
ต่างชาติ -
กำลังติดตาม(สะสม)

0


ไทย -
ต่างชาติ -
ครบ 14 วัน(สะสม)

6784


ไทย -
ต่างชาติ -
ผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19

กำลังรักษา
รักษาหาย
เสียชีวิต
  • ติดเชื้อในประเทศ -
  • ติดเชื้อจากต่างประเทศ -
*ข้อมูลสถานการ์ณไวรัสโควิด-19 อัพเดทเรียลไทม์ เมื่อมีการส่งรายงานข้อมูลเข้ามาที่ระบบ ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 จะอัพเดทเมื่อมีการแถลงการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน(PUI)

ไม่พบเชื้อ
รอผล
ชาย -
หญิง -
ไทย -
ต่างชาติ -

-

กลับจากพื้นที่เสี่ยง
  • อยู่ระหว่างการติดตาม
  • ติดตามครบ

กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล(สะสม)
ทั้งหมด
กำลังติดตาม
ครบกำหนด

กลับจากต่างประเทศ(สะสม)
ทั้งหมด
กำลังติดตาม
ครบกำหนด