ผู้ถูกติดตาม

577

จังหวัดตาก
กำลังติดตาม

0

จังหวัดตาก
ครบ 14 วัน

555

จังหวัดตาก
ติดเชื้อโควิด 19

22

จังหวัดตาก
อำเภอ
เมือง1
บ้านตาก1
สามเงา1
แม่ระมาด340
ท่าสองยาง182
แม่สอด54
พบพระ1
อุ้มผาง1
วังเจ้า1
สงสัยรายใหม่
(25 ก.พ. 2564)

0

จังหวัดตาก